optymalizacja dla rozdzielczości
1280x800
HOME WIADOMOŚCI WYWIADY KALENDARZ WYWIADÓW SONDA SKLEP PARTNERZY REKLAMA KONTAKT
MAILE I LINKI FILESERVE UPLOADING WYPŁATY LISTA SCAM DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA FILESONIC
20.06.2012:  AdBiznes.com - Wypłaty i wydatki: 23399.14 PLN +23399.14 PLN - Ilość użytkowników: 12510 +12510 BiznesMails.com - Wypłaty i wydatki: 967.36 PLN +967.36 PLN - Ilość użytkowników: 2547 +2547 Bogacz.info - Wypłaty i wydatki: 4092.73 PLN +4092.73 PLN - Ilość użytkowników: 3372 +3372 CentrumReklamy.com - Wypłaty i wydatki: 188689.25 PLN +188689.25 PLN - Ilość użytkowników: 90094 +90094 Click.Mail.pl - Wypłaty i wydatki: 21156.47 PLN +21156.47 PLN - Ilość użytkowników: 6938 +6938 Ekspon.com - Wypłaty i wydatki: 1506.83 PLN +1506.83 PLN - Ilość użytkowników: 2642 +2642 ForsaPL.info - Wypłaty i wydatki: 19485.69 PLN +19485.69 PLN - Ilość użytkowników: 4932 +4932 ImperiumReklamy.com - Wypłaty i wydatki: 130192.51 PLN +130192.51 PLN - Ilość użytkowników: 41293 +41293 LuckyMails.info - Wypłaty i wydatki: 14629.06 PLN +14629.06 PLN - Ilość użytkowników: 4438 +4438 PulsReklamy.pl - Wypłaty i wydatki: 50040.48 PLN +50040.48 PLN - Ilość użytkowników: 33033 +33033 Sejfik.com - Wypłaty i wydatki: 159336.73 PLN +159336.73 PLN - Ilość użytkowników: 27844 +27844 Tatiinstal.pl - Wypłaty i wydatki: 3329.27 PLN +3329.27 PLN - Ilość użytkowników: 732 +732 Web-Ads.pl - Wypłaty i wydatki: 21674.81 PLN +21674.81 PLN - Ilość użytkowników: 11979 +11979 Wizyt.eu - Wypłaty i wydatki: 14.64 PLN +14.64 PLN - Ilość użytkowników: 620 +620 ZielonyMail.com - Wypłaty i wydatki: 99036.87 PLN +99036.87 PLN - Ilość użytkowników: 46270 +46270 Złotóweczka.com - Wypłaty i wydatki: 44799.12 PLN +44799.12 PLN - Ilość użytkowników: 27393 +27393 eKasa.org - Wypłaty i wydatki: 32303.17 PLN +32303.17 PLN - Ilość użytkowników: 20995 +20995 Świat-Reklam.net - Wypłaty i wydatki: 54082.42 PLN +54082.42 PLN - Ilość użytkowników: 42842 +42842
20.06.2012: Witam! Nazywam się x i jestem nowym właścicielem strony.
  Strona główna     Wiadomości  

Dochodowy Internet
  PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Co to PTP?
PTP na Polski oznacza Płatne Promowanie. A więc wiemy już że jest to coś do ...
......................................................
Jak szybko wyklikać dużo reklam?
Otóż odpowiedź jest prosta choć nie skuteczna w 100% ...
......................................................
Co to jest SCAM?
SCAM z angielskiego oszust. W świecie GPTR i pochodnych używany do określenia firmy pod względem ...
......................................................
Uczciwy czy złodziej, oto jest pytanie
Wielu z nas zaczynając w GPTR często trafia na nieuczciwych ludzi którzy wykorzystują ...
......................................................
Buxy czy Maile?
Z tym problemem boryka się większość klikaczy. Nie jest łatwo wybrać typ programu dzięki któremu ...
......................................................


REKLAMA
  WIADOMOŚCI
Szuwary 2010 rozpocz?te 01.01.2011
Na pocz?tek roku mamy pocz?tek d?ugo oczekiwanych szuwarów 2010. G?osowanie si? rozpocz??o cho? nie bez przeszkód.

W tym roku do dyspozycji mamy 12 z 13 przewidywanych kategorii. Jedna z kategorii zosta?a usuni?ta poniewa? zabrak?o kandydatów, t? kategori? jest Debiut Roku. U?ytkownicy forum nie wskazali na ?aden serwis który móg?by otrzyma? z?otego szuwara w tym roku.

Mi?dzy innymi wybieramy Najlepszego admina, najlepszy serwis GPTR, oraz najlepszy serwis o GPTR w którym wystartowa? Dochodowy-Internet.pl. Poza tym mamy kategorie w której wybierzemy najlepszy BUX lub SurfBar, cho? w tej drugiej kategorii jest problem, poniewa? zosta?y zg?oszone tylko dwie kandydatury. Z tego wzgl?du organizator plebiscytu strusp ju? zapowiedzia? ?e w przysz?ym roku ka?da kategoria nie maj?ca powy?ej 4 kandydatur nie zostanie rozstrzygni?ta.

Marazm z kandydaturami?
W tym roku b? ma?y marazm w zg?aszaniu kandydatur, wynika?o to zapewne z braku skandali i b??dów do jakich przyzwyczai?y nas poprzednie edycj?. Najwyra?niej zbyt spokojnie by? nie mo?e.

Najgorsza wtopa
W tym roku nie mamy kandydatur które wzajemnie si? wykluczaj? czyli np, Najlepszy admin i Najgorszy admin. Tym razem nowy organizator plebiscytu postawi? na samodzielno?? w ocenie serwisów oraz adminów, przez u?ytkowników. Mamy pojedy?cze kategorie dzi?ki którym to my zdecydujemy kto jest najlepszy a kto powinien w przysz?ym roku si? poprawi?.

?eby jednak Szuwary nie by?y nastawione tylko na rozdawanie z?otych szuwarów, administracja forum postanowi?a doda? dodatkow? kategori? o wdzi?cznej nazwie "Najgorsza wtopa" do której u?ytkownicy mogli przez ostatni miesi?c dodawa? negatywne wydarzenia z 2010 roku.

U?ytkownicy nominowali do tej kategorii mi?dzy innymi gagabux, early-cash, skarbonk? czy eurobiznes. Nie wiem do ko?ca czy taki by? zamiar organizatora szuwarów by przypisa? do kategorii serwisy, jednak kandydatury s? jak najbardziej s?uszne.

Nominacja i agitacja
Mimo w miar? spokojnych szuwarów w tym roku, nie zabrak?o osób które postanowi?y zak?óca? niejako ten spokój. Grupa osób zrzeszona wokó? endefisa oraz jego serwisów, próbowa?a obwinia? administracj? za w?asny brak aktywno?ci, bo jak inaczej mo?na nazwa? fakt i? jeden z userów mia? ?al do organizatora plebiscytu i? w kategoriach Najlepszy Admin i serwis GPTR, nie ma serwisów endefisa oraz jego samego, mimo ?e sam owych kandydatur nie zg?osi?. Ma?o tego, rzucano oskar?enia w których stwierdzano i? ten plebiscyt to jedna wielka farsa, bo nikt nie zg?osi? ani abcReklamy ani Reklamówki. Zrozumia?em z tych postów tyle ?e owe serwisy jak i ich admin jest najlepszy na ?wiecie i pope?niamy b??d nie nominuj?c ich w pierwszym rz?dzie.

?eby tego by?o ma?o, u?ytkownicy abcReklamy a konkretniej u?ytkowniczka iwonkar postanowi?a dzi? urz?dzi? ma?? agitacj? podczas trwaj?cych ju? szuwarów. Otó? na czacie serwisu mo?emy znale?? linki do kategorii Najlepszy admin, serwis GPTR oraz Najlepsze PTP, z wyra?nym sygna?em by g?osowa? na endefisa oraz jego serwisy. Dla porównania dodam i? ?aden z adminów ani u?ytkowników pozosta?ych serwisów nie prowadzi podobnej akcji.

"Cytat z czatu abcReklamy
iwonkar
No wi?c tak jak obieca?am dla u?atwienia podaj? linki do 3 kategorii dla sympatyków abc i Admina ; link: www.szuwi.com/topic/88499-najlepsza-firma-gptr-szuwary-2010/ link: www.szuwi.com/topic/88497-najlepsze-ptp-szuwary-2010/ link: www.szuwi.com/topic/88486-najlepszy-admin-gptr-szuwary-2010/
"
 


Ogólnie Szuwary 2010 s? jak dot?d najlepiej przygotowane spo?ród pozosta?ych. Teraz w?adza w naszych r?kach, decydujmy kto rzeczywi?cie jest najlepszy.Artykuł dotyczył: Brak

  KOMENTARZE

opcolr 03.04.17 12:15
2Ia0kE amlauldkexpt, [url=http://xlitnuilumdk.com/]xlitnuilumdk[/url], [link=http://tzegnmoizxhr.com/]tzegnmoizxhr[/link], http://unvfpnlibrgz.com/

dnyfglt 16.01.17 09:26
9p9HJo jlchditfoyfc, [url=http://gmlprfqtikbx.com/]gmlprfqtikbx[/url], [link=http://tfhbpbltgnev.com/]tfhbpbltgnev[/link], http://fcmzcrmlyjrs.com/

usxbehre 09.10.16 08:22
TtrcJr ulkhlrxyimsz, [url=http://gtvefljdqzeg.com/]gtvefljdqzeg[/url], [link=http://jjclkrexkbfe.com/]jjclkrexkbfe[/link], http://dyzzcvucblmn.com/

543fdsstr 09.10.16 02:03
Njrjd842ufshbcs

tqmmumyljd 06.10.16 02:30
4SHgk3 hhkivssjblix, [url=http://wirijtytklwl.com/]wirijtytklwl[/url], [link=http://mbkhvlbzvlxv.com/]mbkhvlbzvlxv[/link], http://eixbtglzexbk.com/

eepwwsl 05.10.16 09:47
oHt70u dwcfcbkvpnne, [url=http://upnmpxobropm.com/]upnmpxobropm[/url], [link=http://eelmeklumxdk.com/]eelmeklumxdk[/link], http://kxdwypcbkvrw.com/

mywsivdzhnb 02.01.15 05:33
aegUQt xrxnfysqnktf, [url=http://dwyhpqurtqld.com/]dwyhpqurtqld[/url], [link=http://hflitskixnhn.com/]hflitskixnhn[/link], http://bhhqrbzkijmw.com/

[1]


  ZAPISZ SIĘ

  WIADOMOŚCI
Ban za cytat 02.01.2011
Do jakiego stopnia trzeba upa?? aby w obronie w?asnej zamiast sensownych argumentacji i faktów, stosowa? si??? ...
Autor: norbi Komentarzy: 8 czytaj dalej »
.......................................................................................................................
Szuwary 2010 rozpocz?te 01.01.2011
Na pocz?tek roku mamy pocz?tek d?ugo oczekiwanych szuwarów 2010. G?osowanie si? rozpocz??o cho? nie bez przeszkód. ...
Autor: norbi Komentarzy: 7 czytaj dalej »
.......................................................................................................................
Start Ekspona ... tylko po co? 01.12.2010
Ju? kilka dni przed premier? serwisu wiedzia?em o jego istnieniu, wszystko dzi?ki wspaniale informuj?cemu o w?asnej inicjatywie adminowi. ...
Autor: norbi Komentarzy: 8 czytaj dalej »
.......................................................................................................................
Plebiscyt D-I 2010 - Nominacje 10.09.2010
Nareszcie nadszed? czas na rozpocz?cie Plebiscytu D-I 2010. Po sukcesie jaki plebiscyt osi?gn?? w zesz?ym roku, w tym poprzeczka zawieszona jest jeszcze wy?ej. ...
Autor: norbi Komentarzy: 32 czytaj dalej »
.......................................................................................................................
Dukacik wraca do ?ywych 23.08.2010
Dukacik.com sta? si? s?awny za funkcjonowania konradab14. On wr?cz o?ywi? ten program. Jednak s?awa i popularno?? to zas?uga tak?e przekr?tów tego? admina. ...
Autor: norbi Komentarzy: 7 czytaj dalej »
.......................................................................................................................

Dochodowy Internet
  REKLAMA


  OSTATNIE WYPŁATY
 FileServe 111,56 USD
 Sejfik 3,41 PLN
 FileServe 51,00 USD
 FileServe 100,20 USD
 FileServe 100,85 USD

  POLECANE SERWISY
 eProfits.eu
 Zarabiaj.makbetka.info
 Net-Zarabiaj.net

  KONTAKT
x(at)gmail.com
2432538

Copyright © norbi 2008-2011, x 2012-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved